Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

23:14
Reposted fromciarka ciarka viadisheveled disheveled
14:43
5308 1d60 500
Reposted bySzczureksoymihlkmilchbarricadejanealicejonesstrzepykoloryzacjatiredeverydayemciuinsanedreamerxluminescencexordinarylovepurplecornflowerskimsahdreamadream
12:49
5117 bcb5 500
Reposted bySzczurekblackdramafourstringscalavadesoilubiew0milchdziewczynaschrodingerabarricademadrealityemciukrybus
12:46
5111 453e 500
Reposted byjstrbldziewczynaschrodingerabarricademuvielllexxie
12:16
3481 8cd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
12:15
5022 5349 500
Jan Twardowski
10:59
9392 2b3a 500
Reposted frominto-black into-black viairieth irieth
10:23
4847 3c48 500
Reposted bylykencarlandlouiseprzeniesienieszerszerkasiastrofakokoloko
09:56
4801 1e95
more.
Reposted bytomeitmakesmecalmmontepovideowerczilamujerlubiew0VeryFuckingNicezicocaineblueslovelythingsdziewczynaschrodingerabarricademsofallszarakoszulaxvouhormezamaagdaaachceuciecnot-good-enoughAmericanlovercoffeebitchKay87kokolokomikimotokrolfasolekune-raconteuseniemcuorientalnazupacornisawesome
09:56
4799 31db
Reposted byduziedzidzibandleaderwerczimeeeowzagrobelagitanacorazmniejczujelivefreeannceybarricademidnightloverkimsah
09:55
4797 2f1d
Reposted bythanksforyoursmokingwrazliwapelnaradosciszerszerNamietnikordinarylove
09:53
4793 30a8 500
Reposted byola-labarricadeleafcrunchportraysmikimotoNamietnik
09:34
4776 876c 500
Reposted bymr-mojorisin mr-mojorisin
09:33
4772 ac84 500
Reposted bymontepovideo montepovideo
08:42
(…) bywają godziny, które znaczą więcej niż lata.
— M. Musierowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
00:04
1704 0b41 500
again
Reposted fromdomitrz domitrz viabarricade barricade
00:02
1187 5766
Reposted fromdepth depth viairmelin irmelin
00:01
3928 ca45
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viazEveR zEveR
00:01
6491 9351
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viazEveR zEveR
00:01
W gabinecie i w życiu od pewnego czasu obserwuję, że wielu młodych ludzi nie wierzy w to, że mogą być kochani. Jeśli wchodzi się w związek z takim bagażem, to para jest z góry skazana na głęboki kryzys, bo obie strony będą się zachowywać asekuracyjnie, nie będą tak naprawdę wierzyć, że to wszystko przetrwa. Bo NA PEWNO zostanę porzucony. Bo nie wierzę, żeby ktoś tak naprawdę chciał mnie wybrać i pokochać. I to jest podstawą całego tego zamieszania.
— terapeuta Wojciech Eichelberger w rozmowie
Reposted fromzabka zabka viadeepbluex deepbluex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl